luminen maisema

Kokemustoimija (kokemuskoulutus)

Kokemustoimija-yhteistyö

Kokemustoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilö tulee oppilaitoksiin, sairaaloihin tai muihin tilaisuuksiin kertomaan elämästään sairauden kanssa. Crohn ja Colitis ry kuuluu Kokemustoimintaverkostoon, johon kuuluu yli 30 eri sairaus- ja vammaisryhmää edustavaa yhdistystä ja liittoa sekä niiden noin 400 kokemustoimijaa. Verkostossa on mukana 63 opetusyksikköä. Myös Crohn ja Colitis ry:llä on kokemustoimijia, jotka ovat käyneet koulutuksen ja voivat tulla kertomaan IBD:stä elämänmakuisia tarinoita omista kokemuksistaan sairauden kanssa. Heihin saa yhteyden joko www.kokemuskoulutus.fi -sivuston tai järjestösuunnittelija Maria Joutsenen kautta, puhelimitse 040 031 6575 tai sähköpostilla maria.joutsen (a) ibd.fi

Kokemustoiminta antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa ja heidän läheisiltään, mitä vaikea sairaus tai vamma tuo ihmisen arkeen. Oppilaitoksissa tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen tai vammautuneen arkeen. Myös ammattilaiset voivat saada työhönsä uutta näkökulmaa kuunnellessaan kokemustoimijan tarinaa.

Yhtä kokemustoimijan prototyyppiä ei ole, vaan toimijoina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä erilaisine tarinoineen. Kunkin kokemustoimijaksi ryhtyvän on kuitenkin täytettävä tietyt soveltuvuuskriteerit. Niistä tärkein on, että oman elämäntilanteensa kanssa on sinut. Lisäksi sairastumisesta tai vammautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta.