luminen maisema

Viestintä

Yksi Crohn ja Colitis ry:n keskeisistä toimintamuodoista on tiedottaminen suolistosairauksista niin sairastaville, heidän läheisilleen, päättäjille kuin suurelle yleisöllekin.

Crohn ja Colitis ry:n jäsenlehti IBD ilmestyy neljästi vuodessa. Se postitetaan jäsenten lisäksi yhteistyökumppaneillemme, useisiin terveydenhuollon toimipisteisiin sekä alan päättäjille.

IBD-oppaita on jaossa yhdistyksen tapahtumissa sekä hoitopaikoissa ympäri Suomea.

Mutkikas suoli -lastenkirja kertoo IBD:stä päiväkoti- ja alakouluikäisille ymmärrettävällä tavalla.