kesäinen koivumetsä

Facebook

Facebookissa on seitsemäntoista Crohn ja Colitis ry:n hallinnoimaa verkkovertaisryhmää. Ryhmät ovat tarkoitettu sairastaville itselleen, lukuun ottamatta IBD-lasten vanhempien ryhmää sekä CLD eli synnynnäinen kloridiripuli-ryhmää. Nämä ryhmät ovat tarkoitettu sairastavan lapsen vanhempien keskinäiseen vertaistukeen. Muuten IBD:tä sairastavien läheiset ovat tervetulleita yhdistyksen muuhun vertaistoimintaan.

Facebookin ryhmissä käyttäjät keskustelevat omalla nimellään ja kasvoillaan. Ryhmissä vaihdetaan kokemuksia sairaudesta, kysytään neuvoja ja luodaan toivoa tulevaan. Useat ryhmäläiset ovat olleet onnellisia siitä, että heillä on ollut verkkovertaisryhmässä mahdollisuus tavata muita saman sairauden kanssa eläviä ihmisiä, joille ei tarvitse selittää mistä tässä on kyse. Yhdistyksen hallinnoimissa verkkovertaisryhmissä on säännöt ja niitä valvovat vapaaehtoiset yhdistyksen työntekijän tuella. Ryhmään pääseminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Suljetut ryhmät löytyvät Facebookista hakusanoilla. Vain ryhmän jäsenet voivat nähdä, keitä ryhmässä on ja mitä muut jäsenet julkaisevat.

Ryhmiin pääseminen: kun laitat liittymispyynnön ryhmään, Facebook pyytää sinua vastaamaan kysymyksiin. Vastaa kysymyksiin, jotta ylläpitäjät voivat hyväksyä sinut ryhmään. Viesti ei näy muille ryhmäläisille, vain ylläpitäjille. Viestin kirjoittaminen on ehtona ryhmään hyväksymiselle.
Emme tallenna esittelyitä mihinkään emmekä kerää jäsenistä rekisteriä. Vapaaehtoisia koskee vaitiolovelvollisuus.

Crohn ja Colitis ry:n suljetut verkkovertaisryhmät Facebookissa ovat seuraavat:

Raskaus ja IBD -ryhmä on tarkoitettu IBD:tä sairastaville henkilöille, jotka suunnittelevat raskautta, ovat raskaana tai joilla raskausaika on vielä tuoreessa muistissa.
Välimuotoista koliittia sairastavat voivat halutessaan liittyä myös Crohnin tautia sairastavien ja/tai colitista sairastavien ryhmään.

Myös monella alueella on oma Facebook-ryhmä. Alueelliset Facebook-ryhmät löydät täältä >>

Ryhmien ylläpitäjinä toimivat vapaaehtoiset hyväksyvät uudet ryhmäläiset mahdollisimman nopeasti resurssiensa mukaan.

Crohn ja Colitis ry:n salainen verkkovertaisryhmä Facebookissa on tarkoitettu yhdistyksen nuorille jäsenille. Salaista verkkovertaisryhmää ei löydä haulla Facebookista, joten ryhmään kuuluminen ja sen keskustelut näkyvät vain ryhmässä oleville. Ryhmään pääsevät mukaan yhdistyksen jäsenenä olevat, ikäryhmään kuuluvat henkilöt. Ryhmään pääsee seuraavasti:

  • IBD-Ninjat – Crohn ja Colitis ry (13-17-vuotiaille yhdistyksen jäsenille):
    Lähetä esittelyviesti sähköpostilla verkkovertaistoiminta(a)ibd.fi.

18-30-vuotiaille sekä yli 30-vuotiaille tarkoitetut ryhmät ovat suljettuja ryhmiä, joten ne löytyvät Facebookista haulla: