Mitä kurssilla tapahtuu?

Kurssien aikana tarjotaan tietoa sairaudesta ja sen hoitamisesta, ravitsemuksesta ja ruokavaliosta, sekä sosiaaliturvasta ja -palveluista.

Sopeutumisvalmennuskurssien ohjelmassa on mm. asiantuntijaluentoja, keskusteluryhmiä ja pienryhmätyöskentelyä.

Vertaistuki, muiden samassa tilanteessa olevien kohtaaminen ja kokemusten vaihto ovat tärkeä osa sopeutumisvalmennusta. Kursseilla, joille osallistutaan läheisten kanssa, myös läheisillä on mahdollisuus kokemusten vaihtoon omassa ryhmässä.

Kurssin alustava ohjelma lähetetään osallistujille ennen kurssia.

Kurssin ohjelma on maksutonta täysihoilla.

Katso lisää matkojen ja ansionmenetyksestä korvaamisesta https://crohnjacolitis.fi/vertaistuki/sopeutumisvalmennuskurssit/maksutonta-kuntoutusta/

Last modified 3.5.2019