Kursseille hakeminen

Crohn ja Colitis ry:n Veikkauksen tuella rahoitetuille kursseille haetaan yhdistyksen hakulomakkeella, jonka voit pyytää Crohn ja Colitis ry:n toimistolta. Kurssitarjonta 2019 sivuilta löytyy myös sähköiset hakulomakkeet kunkin kurssin kohdalta. Hakemukset kannattaa täyttää huolellisesti, koska niiden perusteella tehdään hakuajan päätyttyä valinnat. Jos olet jo aiempina vuosina hakenut kurssille, ne kannattaa mainita hakemuksen lisätietoja kohdassa.
Voit myös ladata hakemuksen tästä >>Sopeutumisvalmennuskurssi-hakemus-2019 tai pyytää sen toimistolta.

Tietosuojaseloste_sopeutumisvalmennus_Crohn-ja-Colitis-ry

Jos haluat hakea korvausta matkakuluihisi Kelasta (omavastuu 25 €/suunta), hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus kurssille. Se voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta (epikriisi), kuntoutussuunnitelmasta tai muu lääkärinlausunto SV 67 (todistus matkakorvausta varten), josta käy ilmi nykyinen terveystila ja toimintakyky ja jossa on mainittu lääkärinsuositus osallistua kurssille.

Kela ei voi myöntää sinulle kuntoutusrahaa tai matkakustannusten korvausta, mikäli sinulla ei ole lääkärin suositusta kurssia varten. Lääkäri ei saisi periä maksua liitteestä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
5 § 1 momentin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus ja lausunto on maksuton silloin, kun ne liittyvät potilaan hoitoon.

Voit hakea myös Kelasta kurssin jälkeen kuntoutusrahaa.
Omavastuuaika sopeutumisvalmennuskursseilla on yksi päivä (ma-la). Omavastuuaikaa ei ole, jos on saanut välittömästi ennen kuntoutuksen alkua sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa tai työttömyysetuutta.

Kuntoutusrahaa maksetaan myös lauantailta, jos se ei ole pyhäpäivä. Sitä maksetaan myös, jos olet vuosilomalla.
Jos saa kuntoutuksen ajalta palkan, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.

Hakemukset lähetetään osoitteella:

Crohn ja Colitis ry
Kuninkaankatu 22 A T 8
33210 Tampere

Kuoreen tunnus ”sopeutumisvalmennus”

Lisätietoa kursseista:
Crohn ja Colitis ry, järjestösihteeri Carita Sinkkonen
puh. 075 325 4400, 040 765 7931 (ma ja to 14-17) tai sopeutumisvalmennus(a)ibd.fi

Last modified 16.8.2019