Kursseille hakeminen

Crohn ja Colitis ry:n Veikkauksen tuella rahoitetuille kursseille haetaan yhdistyksen hakulomakkeella, jonka voit pyytää Crohn ja Colitis ry:n toimistolta. Kurssitarjonta 2018 sivuilta löytyy myös sähköiset hakulomakket kunkin kurssin kohdalta.
Voit myös ladata hakemuksen tästä >>Sopekurssihakemus 2018 tai pyytää sen toimistolta.

Tietosuojaseloste_sopeutumisvalmennus_Crohn-ja-Colitis-ry

Jos haluat hakea korvausta matkakuluihisi Kelasta, hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus kurssille. Se voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta (epikriisi), kuntoutussuunnitelmasta tai muu lääkärinlausunto, josta käy ilmi nykyinen terveystila ja toimintakyky ja jossa on mainittu lääkärinsuositus osallistua kurssille.
Kela ei voi myöntää sinulle kuntoutusrahaa tai matkakustannusten korvausta, mikäli sinulla ei ole lääkärin suositusta kurssia varten. Lääkäri ei saisi periä maksua liitteestä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
5 § 1 momentin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus ja lausunto on maksuton silloin, kun ne liittyvät potilaan hoitoon.

Hakemukset lähetetään osoitteella:

Crohn ja Colitis ry
Kuninkaankatu 22 A T 8
33210 Tampere

Kuoreen tunnus ”sopeutumisvalmennus”

Lisätietoa kursseista:
Crohn ja Colitis ry, järjestösihteeri Carita Sinkkonen
puh. 075 325 4400, 040 765 7931 (ma ja to 14-17) tai sopeutumisvalmennus(a)ibd.fi

Last modified 17.12.2018