Sopeutumisvalmennuskurssit

Crohn ja Colitis ry järjestää vertaistukipainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja Raha-automaattiyhdistykseltä saadulla avustuksella. Kurssit on tarkoitettu Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville, myös leikatuille. Kurssien päätavoite on auttaa IBD-potilasta sopeutumaan elämään sairautensa kanssa ja tarjota hänelle vertaistukea. Kurssit kestävät 3–5 päivää.

Tärkeintä kurssille osallistumisessa on avoin mieli ja halu jakaa kokemuksia ja kokeilla uusia asioita. Kursseille kannattaa hakeutua, kun tarvitset lisää tietoa sairaudestasi, tarvitset tukea ja keinoja itsestäsi huolehtimiseen ja elämänilon säilyttämiseen ja haluat oppia sairaudestasi muilta samassa tilanteessa olevilta.

Last modified 17.2.2015