Kokemustoimijat

Kokemustoimijat ja kokemustoimijakoulutus

Crohn ja Colitis ry kuuluu Kokemuskouluttajaverkostoon, johon kuuluu yli 30 eri sairaus- ja vammaisryhmää edustavaa yhdistystä ja liittoa sekä niiden noin 400 kokemuskouluttajaansa. Verkostossa on mukana 63 opetusyksikköä. Myös Crohn ja Colitis ry:llä on kokemuskouluttajia. Heihin saa yhteyden joko www.kokemuskoulutus.fi -sivuston tai järjestösuunnittelija Maria Joutsenen kautta, puhelimitse 040 031 6575 tai sähköpostilla maria.joutsen (a) ibd.fi

Kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa käytetään kokemustietoa muuta opetusta täydentämässä. Kokemuskouluttajat voivat olla mukana tunneilla kertomassa tarinaansa, tai tukena opinnäytetöissä tai muissa vastaavissa. Kokemuskouluttajia voi käyttää myös muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kertomassa tarinaansa tiedottaen näin omasta sairaudestaan.

Kokemuskoulutus antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa ja heidän läheisiltään, mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään. Tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen tai vammautuneen arkeen.

Kokemuskouluttajina toimivat tehtävään koulutuksen saaneet eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavat henkilöt ja heidän läheisensä. Heillä on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai vammautumisesta. Kokemuskouluttaja pitää oman kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai osallistuu muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen. Kaikilla kokemuskouluttajilla on oma tarina kerrottavaan. Yhtä kokemuskouluttajan prototyyppiä ei ole, vaan kokemuskouluttajina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kunkin kokemuskouluttajaksi ryhtyvän on kuitenkin täytettävä tietyt soveltuvuuskriteerit. Niistä tärkein on, että oman elämäntilanteensa kanssa on sinut. Lisäksi sairastumisesta tai vammautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta.

Last modified 28.3.2017