HyVa-projekti 2014–2016

Hyvinvointia Vapaaehtoistoimijoille, HyVa-projekti

HyVa-projektin päämääränä oli vertaistuen saavutettavuuden ja monipuolisuuden lisääminen perustamalla hyvinvointia tukevia vertaisryhmiä alueille ja verkkopohjaisia vertaistoimintaryhmiä. Projektissa rakennettiin koulutuskokonaisuudet hyvinvointi- ja verkkovertaisryhmien ohjaajille, mikä loi vapaaehtoisille uusia mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan.

Projektin tuotoksena on myös useita verkkovertaisryhmiä eri kohderyhmille, sekä Hyvän olon -harjoitusvihko, jota voit selata täältä >> Harjoitusvihkoa voi käyttää alue- tai muissa tapaamisissa keskustelun herättäjänä, tai sitä voi täyttää myös itsenäisesti. Kuitenkin keskustelu asioista muiden kanssa syventää asiaa, vaikka teetkin harjoituksia itsellesi.

Kiitos kaikille projektin toimintaan osallistuneille ja vapaaehtoisille!

Last modified 20.12.2017