HyVa-projekti 2014–2016

Hyvinvointia Vapaaehtoistoimijoille, HyVa-projekti

HyVa-projektin päämääränä oli vertaistuen saavutettavuuden ja monipuolisuuden lisääminen perustamalla hyvinvointia tukevia vertaisryhmiä alueille ja verkkopohjaisia vertaistoimintaryhmiä. Projektissa rakennettiin koulutuskokonaisuudet hyvinvointi- ja verkkovertaisryhmien ohjaajille, mikä loi vapaaehtoisille uusia mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan.

Projektin tuotoksena on myös useita verkkovertaisryhmiä eri kohderyhmille, sekä Hyvän olon -harjoitusvihko, jota voit selata täältä >> Harjoitusvihkoa voi käyttää alue- tai muissa tapaamisissa keskustelun herättäjänä, tai sitä voi täyttää myös itsenäisesti. Kuitenkin keskustelu asioista muiden kanssa syventää asiaa, vaikka teetkin harjoituksia itsellesi.

Kiitos kaikille projektin toimintaan osallistuneille ja vapaaehtoisille!