Aluetoiminta

Yhdistys pyrkii aluetoiminnan avulla tukemaan IBD:tä sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia, ja edistämään osallisuutta. Aluetoiminnan tavoitteena on järjestää paikallista yhdistystoimintaa määritellyllä alueella ja tällä tavalla lisätään IBD -potilaiden ja heidän läheisten mahdollisuutta saada tietoa ja vertaistukea.

Aluetoiminnan avulla toimintaa tuodaan eripuolille Suomea, jotta välimatkat eivät olisi esteenä osallistumiselle ja sairauteen liittyvän tiedon sekä vertaistuen saamiselle. Aluetoimintaa järjestävät yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet, joita kutsutaan aluevastaaviksi. Toimintaa järjestetään tavallisen ihmisen taidoin. Yhdistys järjestää aluevastaaville vuosittain koulutusta.

Aluetapaamiset voivat olla asiantuntijaluentoja, vertaistuki-iltoja, kulttuuritapahtumia tai vaikkapa pieniä retkiä. Tapaamisten avulla osallistujat saavat tietoa, pääsevät tutustumaan toisiin samoja sairauksia sairastaviin ihmisiin ja voivat näin vaihtaa kokemuksia ja antaa toisilleen vertaistukea. Aluevastaavien toimintaa koordinoidaan yhdistyksen toimistolta käsin.

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki IBD:tä sairastavat, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet. Tulevat tapaamiset löydät täältä >>

Last modified 8.11.2017