luminen maisema

Aluetoiminta

Aluetoiminnan avulla tuetaan IBD:tä sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja edistetään heidän mahdollisuutta vertaistukeen. Aluetoiminnan tavoitteena on järjestää paikallista vertaistoimintaa ja täten lisätä mahdollisuutta saada tietoa ja vertaistukea.

Aluetoimintaa pyritään järjestämään eripuolilla Suomea, jotta välimatkat eivät olisi esteenä osallistumiselle ja sairauteen liittyvän tiedon sekä vertaistuen saamiselle. Aluetoimintaa järjestävät yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet, joita kutsutaan vertaistoimijoiksi. Toimintaa järjestetään tavallisen ihmisen taidoin. Yhdistys järjestää vertaistoimijoille vuosittain koulutusta.

Aluetapaamiset voivat olla asiantuntijaluentoja, vertaistuki-iltoja, kulttuuritapahtumia tai vaikkapa pieniä retkiä. Tapaamisten avulla osallistujat saavat tietoa, pääsevät tutustumaan toisiin samoja sairauksia sairastaviin ihmisiin ja voivat näin vaihtaa kokemuksia ja antaa toisilleen vertaistukea. Vertaistoimijoiden toimintaa koordinoidaan yhdistyksen toimistolta käsin.

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki IBD:tä sairastavat, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet. Tulevat tapaamiset löydät täältä >>