luminen maisema

Vertaistuki

Tutustu yhdistyksen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan esitteeseen tästä! (PDF)

Crohn ja Colitis ry:n vapaaehtoistoiminta on pääsääntöisesti vertaistoimintaa. Yhdistyksen vapaaehtoiset ovat yhdistyksen jäseniä.

Vertaistoiminta on vuorovaikutusta ja sitä voi antaa toinen samantyyppisen kokemuksen läpikäynyt henkilö. Vertaistuki auttaa selviytymään sairauden eri vaiheissa ja sen avulla sairastunut voi saada perspektiiviä omaan sairauteensa. Crohn ja Colitis ry:n organisoima vertaistuki on tarkoitettu suolistosairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen, se on kaikille avointa. Vertaistoiminnan tavoitteena on tukea suolistosairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä mahdollistaa heidän kohtaaminen ja kokemusten vaihtaminen. HyVa-projektin (2013-2016) tuotoksena on tehty Hyvä olo -tehtävävihko, jota voi käyttää hyvän olon tapaamisissa muun ohjelman tukena. Vihko on tarkoitettu käyttäjälle itselleen ajatuksien herättämiseen ja päätöksien tekemiseen. Vihkoa voit selata tästä >>

Yhdistyksen vapaaehtoiset järjestävät vertaistukitapaamisia eri puolilla Suomea. Löydät kaikki alueelliset vertaistapaamiset tapahtumat-sivulta.

Verkkovertaistukea voi saada Facebookin ryhmissä sekä keskustelupalstalla yhdistyksen nettisivuilla. Facebook-ryhmät ovat tarkoitettu pääasiassa sairastaville itselleen, kahta poikkeusta lukuunottamatta. Lue lisää Facebookin verkkovertaistoiminnasta täältä >>

Keskustelupalstalle ovat tervetulleita kaikki, sekä sairastavat että heidän läheisensä.

Yhdistyksellä on perehdytettyjä ja koulutettuja vertaistukihenkilöitä, joihin voi yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Vertaistukihenkilöt ovat sairautensa kanssa sinut ja he ovat sitoutuneet tukemaan vertaisiaan ja heidän läheisiään.

Yhdistys kuuluu eri järjestöjen yhteiseen Kokemustoimintaverkostoon. Kokemustoimijat ovat koulutuksen käyneitä henkilöitä, jotka kertovat sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tai muissa tilaisuuksissa kokemustarinaansa muuta opetusta täydentämässä ja elävöittämässä.

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? Ota yhteyttä järjestösuunnittelijoihin, ja tule mukaan toimintaan!

Sopeutumisvalmennuskursseilta saa arkielämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja tukea pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen. Kursseilla voi jakaa kokemuksia vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Yhdistyksen jäsenten on mahdollista hakea myös tuetulle lomalle.

Tarkempaa tietoa vertaistuen muodoista saat tämän sivun sivupalkista.