Vertaistuki

Tutustu yhdistyksen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan esitteeseen tästä! (PDF)

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? Ota yhteyttä järjestösuunnittelijoihin, ja tule mukaan toimintaan!

Vertaistoiminta on vuorovaikutusta. Vertaistukea voi antaa toinen samantyyppisen kokemuksen läpikäynyt henkilö. Vertaistuki auttaa selviytymään sairauden eri vaiheissa ja sen avulla sairastunut voi saada perspektiiviä omaan sairauteensa. Crohn ja Colitis ry:n organisoima vertaistuki on tarkoitettu suolistosairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen, se on kaikille avointa. Vertaistoiminnan tavoitteena on tukea suolistosairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä mahdollistaa heidän kohtaaminen ja kokemusten vaihtaminen. Vuonna 2018 yhdistyksen teemana on henkinen hyvinvointi. Teema näkyy myös vertaistoiminnassa. HyVa-projektin tuotoksena on tehty Hyvä olo -tehtävävihko, jota voi käyttää hyvän olon tapaamisissa muun ohjelman tukena. Vihko on tarkoitettu käyttäjälle itselleen ajatuksien herättämiseen ja päätöksien tekemiseen. Vihkoa voit selata tästä >>

Yhdistyksen vapaaehtoiset järjestävät vertaistukitapaamisia eri puolilla Suomea. Löydät kaikki alueelliset vertaistapaamiset tapahtumat-sivulta.

Verkkovertaistukea voi saada Facebookin ryhmissä sekä keskustelupalstalla yhdistyksen nettisivuilla. Facebook-ryhmät ovat tarkoitettu pääasiassa sairastaville itselleen, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Lue lisää Facebookin verkkovertaistoiminnasta täältä >>

Keskustelupalstalle ovat tervetulleita kaikki, sekä sairastavat että heidän läheisensä.

Yhdistyksellä on perehdytettyjä ja koulutettuja vertaistukihenkilöitä, joihin voi yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Lisäksi yhdistys on osa kokemustoimijaverkostoa. Kokemustoimijat ovat kokemuskoulutuksen käyneitä henkilöitä. jotka kertovat sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa kokemustietoa muuta opetusta täydentämässä. Kokemuskouluttajat voivat olla mukana tunneilla kertomassa tarinaansa, tai tukena opinnäytetöissä tai muissa vastaavissa.

Sopeutumisvalmennuskursseilta saa arkielämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja tukea pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen. Kursseilla voi jakaa kokemuksia vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Yhdistyksen jäsenten on mahdollista hakea myös tuetulle lomalle.

Tarkempaa tietoa vertaistuen muodoista saat tämän sivun sivupalkista.

Last modified 26.10.2018