Vertaistuki

Vertaistoiminta on vuorovaikutusta. Vertaistukea voi antaa toinen samantyyppisen kokemuksen läpikäynyt henkilö. Vertaistuki auttaa selviytymään sairauden eri vaiheissa ja sen avulla sairastunut voi saada perspektiiviä omaan sairauteensa.
Crohn ja Colitis ry:n organisoima vertaistuki on tarkoitettu suolistosairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen, se on kaikille avointa.

Vertaistoiminnan tavoitteena on tukea suolistosairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä mahdollistaa heidän kohtaaminen ja kokemusten vaihtaminen. Yhdistyksen vapaaehtoiset järjestävät vertaistukitapaamisia eri puolilla Suomea. Löydät kaikki alueelliset vertaistapaamiset tapahtumat-sivulta.

Kasvokkaisen vertaistuen lisäksi yhdistyksen kautta voi saada ja antaa verkkovertaistukea. Verkkovertaistukea voi saada Facebookin ryhmissä sekä keskustelupalstalla yhdistyksen nettisivuilla. Facebook-ryhmät ovat tarkoitettu sairastaville itselleen pois lukien ryhmä IBD-lasten vanhemmille, sekä CLD eli synnynnäinen kloridiripuli-ryhmää, jonne ovat tervetulleita myös muut läheiset. Lue lisää Facebookin verkkovertaistoiminnasta täältä >>

Keskustelupalstalle ovat tervetulleita kaikki, sekä sairastavat että heidän läheisensä.

Yhdistyksellä on myös perehdytettyjä ja koulutettuja tukihenkilöitä, joihin voi yhteyttä IBD:n askarruttaessa mieltä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Lisäksi yhdistys on osa kokemustoimijaverkostoa. Kokemustoimijat ovat kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa käytetään kokemustietoa muuta opetusta täydentämässä. Kokemuskouluttajat voivat olla mukana tunneilla kertomassa tarinaansa, tai tukena opinnäytetöissä tai muissa vastaavissa.

Sopeutumisvalmennuskursseilta saa arkielämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja tukea pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen. Kursseilla voi jakaa kokemuksia vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Yhdistyksen jäsenten on mahdollista hakea myös tuetulle lomalle.

Tarkempaa tietoa vertaistuen muodoista saat tämän sivun sivupalkista.

Onko sinulla jotain toiveita liittyen yhdistyksen vertaistoimintaan? Kerro ajatuksistasi meille täällä >>

Last modified 25.4.2017