Tyhjennysaineet tulee saada maksutta

Tähystystutkimukset ovat tärkeä osa tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoa. Niitä ei tarvita pelkästään sairauksien toteamiseksi tai seurannaksi, vaan tähystyksellä selvitetään lääkehoitojen tarvetta ja tehoa. Myös dysplasioiden seuraamiseksi säännölliset tähystykset ovat tarpeen.

Jotta paksusuolentähystys onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulee suolen olla tyhjä ja puhdas. Tähän on käytettävissä erilaisia lääkkeellisiä aineita. Tähystyksiä tekevien lääkäreiden ja tyhjennysaineita käyttävien potilaiden käsitykset parhaista aineista eivät aina ole yhdenmukaisia.

Crohn ja Colitis ry pyysi vuonna 2013 Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) lausuntoa siitä, tulisiko näiden tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellisten tyhjennysaineiden olla potilaille maksuttomia. STM:n näkemys on, että kun IBD-diagnoosi on jo olemassa, tyhjennysaineet kuuluvat sairauden hoitoon ja ovat hoidon kannalta välttämättömiä ja siten maksuttomia. STM lähetti tiedon myös kuntakirjeessään, joten tiedon olisi pitänyt kulkeutua myös sairaaloihin.

STM kannanotto tyhjennysaineisiin liittyen

Käytännöt vaihtelevat

Kyselimme tilannetta kesällä 2014 sähköpostitse suurimmista sairaaloista. Käytännöt vaihtelivat edelleen laajasti. Osa sairaaloista jopa postittaa tyhjennysaineita potilaille, kun jotkut hoitopaikat ohjeistavat vain ostamaan aineet itse apteekista.

Lapsipotilaiden kohdalla tilanne oli kaikissa sairaaloissa se, että tyhjennykset tapahtuvat pääsääntöisesti osastohoidossa, ja silloin tyhjennysaineet automaattisesti tulevat talon puolesta.

Aiheesta heräsi keskustelua myös yhdistyksen Facebook-sivuilla loppukesästä 2014. Sairaudesta aiheutuu muutenkin hankaluuksia ja lisäkuluja, joten asuinpaikkaan perustuva eriarvoisuus tuntuu erityisen väärältä. Crohn ja Colitis ry aikoo jatkaa työtä tyhjennysaineiden maksuttomuuden eteen esittämällä STM:lle toiveen, että ohjeistuksesta muistutettaisiin sairaanhoidon yksiköitä aktiivisesti.

Epätasa-arvoon voi puuttua

Myös jokainen jäsenemme voi omalta osaltaan edistää tasa-arvon toteutumista. Ensimmäinen askel on keskustella omassa hoitopaikassa lääkärin tai muun henkilökunnan kanssa.

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Liitä kannanotto muistutukseen. Katso tarkemmat ohjeet muistutusten laatimiseen täältä >>.

Tukea ja neuvoja muistutusten laatimiseen saa myös Crohn ja Colitis ry:n toimistolta. Olemme myös kiinnostuneita kuulemaan vastauksista, mikäli joku jäsenemme asiaa lähtee omassa hoitopaikassaan ajamaan.

Last modified 29.10.2015