Lausunnot ja kannanotot

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti esityksen sote-järjestämislaista lausuntokierrokselle elokuussa 2014 ja määräaikaan 14.10. mennessä lausunnon antoi 295 kuntaa, 56 kuntayhtymää, 28 valtion viranomaista, 96 järjestöä ja 51 muuta toimijaa. Crohn ja Colitis ry oli yksi lakiesitykseen kantaa ottaneista järjestöistä.

IBD:tä sairastavan näkökulmasta erikoissairaanhoidon keskittäminen lisännee asuinpaikasta riippumatonta hoidon tasalaatuisuutta ja alueiden yhdenvertaisuutta, mikä näkyy yhtenäisenä laatu- ja palvelutasona sekä yhdenmukaisina hoitokäytäntöinä. Uudistuksen käytännön toteuttamisessa on tärkeää huomioida se, että lähipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö toimii ja IBD:tä sairastava saa tarvitsemansa palvelut ja neuvonnan mahdollisimman helpolla omasta lähihoitopaikastaan.

Valmisteltu lakiesitys kaatui perustuslaillisiin ongelmiin 19.2.2015. Nyt tarvitaan uusi lakiesitys ja lausuntokierros. Crohn ja Colitis ry seuraa sote-uudistuksen etenemistä ja on valmiina ottamaan kantaa myös mahdollisiin lain muutosesityksiin, mikäli ne ovat IBD:tä sairastavien kannalta oleellisia.

Last modified 30.3.2015