Selvitykset

Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto selvittivät yhdessä keväällä 2018 pitkäaikaissairaiden kokemuksia sairastamisen kustannuksista. Pitkäaikaissairaus on suuri taloudellinen rasite runsaalle kolmasosalle sairastavista. Joka kymmenes pitkäaikaissairas on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1 900 tutkimuksen teettäneiden liittojen jäsentä.
Uutinen ja raportit >>

Crohn ja Colitis ry:n osalta kyselyyn vastasi satunnaisotannalla 471 IBD:tä sairastavaa yhdistyksen jäsentä.
Uutinen ja raportit IBD:tä sairastavien osalta >>

13.2.2019 julkaistussa tiedotteessa kerrotaan eduskuntapuolueiden näyttävän vihreää valoa maksukattojen uudistamiselle. Puolueet suhtautuvat järjestöjen ehdotuksiin pääosin myönteisesti: kaikki puolueet ilmoittivat olevansa joko yksiselitteisesti lääkekaton jaksottamisen ja maksukattojen yhdistämisen kannalla tai pitävänsä niitä harkitsemisen arvoisina vaihtoehtoina. Tämä selviää kyselystä, jonka toteuttivat Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto sekä ReumaliittoLue koko tiedote >>

Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Pitkäaikaissairauden vuoksi tekemättä jäävä työ aiheuttaa luultua suuremmat kustannukset 
Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia -selvityksessä tarkastellaan tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD-sairaudet)  ja reumasairauksien aiheuttamia työstäpoissaoloja ja niistä yksilölle, työnantajalle ja yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia. Selvityksen osana teetettyyn kyselyyn vastasi 1057 Reumaliiton ja Crohn ja Colitis ry:n jäsentä. Tuloksien  perusteella pitkäaikaissairauden vuoksi tekemättä jäävä työ aiheuttaa luultua suuremmat kustannukset.
Raportti >>
Uutinen >>

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia -jatkoselvityksessä tarkasteltiin, mistä alueelliset erot tulehduksellisia suolistosairauksia eli IBD:tä ja reumasairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvyssä johtuvat. Selvityksessä käytettiin lähteenä THL:n, Kelan ja Eläketurvakeskus ETK:n tilastotietoa sekä erikoislääkäreiden, hoitajien sekä sairastavien haastatteluja. Tuloksien perusteella hoidon kehittämisessä ja toteuttamisessa on merkittäviä alueellisia eroja, jotka vaikuttavat sairastavien työ- ja toimintakykyyn.
Raportti (PDF) >> 
Tiedote >>

IBD2020-kysely

IBD2020-kyselyssä selvitettiin Crohnin tautia ja haavaista paksusuolitulehdusta (ulseratiivista koliittia) sairastavien (IBD-potilaiden) elämänlaatua, kokemuksia hoidon toteuttamisesta ja näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksista IBD:n hoidossa. IBD2020-kysely on tuotettu yhteistyössä AbbVieOy:n kanssa.
Katso video tästä >>

Last modified 13.3.2019