luminen maisema

POTKA-verkosto

POTKA on potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto, jossa Crohn ja Colitis ry on mukana yhtenä järjestönä.

POTKA:n tavoitteena on:
1) lisätä Sosten jäsenjärjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä
2) lisätä potilas- ja kansanterveysjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita
3) pohtia ja ennakoida terveyskysymysten tulevaisuutta
4) tuoda palvelujen käyttäjien ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

POTKA-verkoston kannanottoja voi lukea täältä >>

11.4.2019 – Pitkäaikaissairaalla oltava varaa hoitaa itseään