luminen maisema

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys osallistuu EFCCA:n (The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations), eurooppalaisten Crohn ja Colitis -yhdistysten liiton kokouksiin ja toimintaan sen jäsenjärjestönä. EFCCA tekee vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä EU:n alueella.

Yhdistys on mukana pohjoismaisessa yhteistyössä ja lähettää edustajan pohjoismaiseen kokoukseen, joka järjestetään EFCCA:n vuosikokouksen yhteydessä.