luminen maisema

Vaikuttaminen

Crohn ja Colitis ry:n tavoitteena on vaikuttaa siihen, että pitkäaikaissairaudesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisena, ja turvata yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Yhdistys nostaa esiin epäkohtia, joita IBD-potilaat kohtaavat ja ottaa kantaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin asioihin.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti sote-uudistukseen liittyvään keskusteluun ja valmisteluun sekä laatii tarvittaessa kannanottoja lainsäädäntöön ja toteutukseen liittyen.

Keskeinen osa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on viestintä, jotta IBD:tä ja muita suolistosairauksia sairastavien terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset ja epäkohdat sekä potilaan oikeudet saataisiin esille mahdollisimman laajasti yhdistyksen omissa viestintäkanavissa ja valtakunnallisessa mediassa.