Vaikuttaminen

Crohn ja Colitis ry:n tavoitteena on parantaa IBD-potilaiden elämänlaatua Suomessa. Nostamme esiin epäkohtia, joita IBD-potilaat kohtaavat ja otamme kantaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan asioihin.

Edunvalvontaa toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on vaikuttamisen kautta huolehtia hoidon korkeasta laadusta ja saatavuudesta kohtuullisilla kustannuksilla.

Vuonna 2015 nostettiin erityisesti esille terveystalouden näkökulman ja hyvän, kokonaisvaltaisen hoidon merkitys yhteiskunnan ja yksilön talouden kannalta.

Keväällä 2014 tehdyn IBD2020 kyselyn tulokset kertoivat, että IBD:n hoito on Suomessa hyvällä tasolla. Yhdistyksen edunvalvonta sekä vaikuttamistyössä tulee seurata ja ottaa kantaa aktiivisesti Sote-uudistukseen, jotta hoidon taso pysyisi hyvänä myös tulevaisuudessa.

Last modified 31.5.2016