Vaikuttaminen

Crohn ja Colitis ry:n tavoitteena on vaikuttaa siihen, että pitkäaikaissairaudesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisena, ja turvata yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Yhdistys nostaa esiin epäkohtia, joita IBD-potilaat kohtaavat ja ottaa kantaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin asioihin.

Yhdistys toteutti edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvän kyselyn jäsenistölleen keväällä 2016. Kyselyn tulosten perusteella yhdistyksen toivottiin vaikuttavan erityisesti Kelan etuuksien saatavuuteen ja päätösten yhdenmukaisuuteen, sairaudesta aiheutuvien kustannusten pysymiseen kohtuullisena sekä yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon saamiseen asuinpaikasta riippumatta.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti sote-uudistukseen liittyvään keskusteluun ja valmisteluun sekä laatii tarvittaessa kannanottoja lainsäädäntöön ja toteutukseen liittyen.

Keskeinen osa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on viestintä, jotta IBD:tä ja muita suolistosairauksia sairastavien terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset ja epäkohdat sekä potilaan oikeudet saataisiin esille mahdollisimman laajasti yhdistyksen omissa viestintäkanavissa ja valtakunnallisessa mediassa.

Last modified 26.10.2018