Vaikuttaminen

Crohn ja Colitis ry:n tavoitteena on parantaa IBD-potilaiden elämänlaatua Suomessa. Nostamme esiin epäkohtia, joita IBD-potilaat kohtaavat ja otamme kantaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan asioihin.

Yhdistys toteutti edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvän kyselyn jäsenistölleen keväällä 2016. Kyselyn tulosten perusteella yhdistyksen toivottiin vaikuttavan erityisesti Kelan etuuksien saatavuuteen ja päätösten yhdenmukaisuuteen, sairaudesta aiheutuvien kustannusten pysymiseen kohtuullisena sekä yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon saamiseen asuinpaikasta riippumatta.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti sote-uudistukseen liittyvään keskusteluun ja valmisteluun sekä laatii tarvittaessa kannanottoja lainsäädäntöön ja toteutukseen liittyen.

Keskeinen osa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on viestintä, jotta IBD:tä ja muita suolistosairauksia sairastavien terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset ja epäkohdat sekä potilaan oikeudet saataisiin esille mahdollisimman laajasti yhdistyksen omissa viestintäkanavissa ja valtakunnallisessa mediassa.

Last modified 22.3.2017