Missio, visio, arvot ja strategia

Missio
Crohn ja Colitis ry edistää IBD:tä sairastavien sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua.

Visio
Crohn ja Colitis ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka tarjoaa ajantasaista tietoa sekä monipuolista tukea usealla eri tavalla.
Yhdistys edistää hyvän ja tasavertaisen hoidon saatavuutta laaja-alaisella yhteistyöllä sekä vaikuttamalla eri tahoihin.

Arvot
Crohn ja Colitis ry:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat osallisuus, saavutettavuus, vaikuttavuus ja asiantuntijuus.

Osallisuus
Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa yhdistyksen toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta osallistumalla erilaisiin vertaistoimintoihin.

Saavutettavuus
Olemme helposti tavoitettavissa eri kanavien kautta ja luomme uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat osallistumisen asuinpaikasta riippumatta.

Vaikuttavuus ja asiantuntijuus
Vaikutamme siihen, että kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus tiedon ja hoidon saamiseen. Toimimme potilaiden äänenä ja toimintamme perustuu tietoon, osaamiseen sekä asiantuntijuuteen.

Strategiset tavoitteet 2014–2018

Syyskokous hyväksyi 27.10.2018 strategiset tavoitteet vuosille 2019–2023. Tutustu tulevaan strategiaan tästä >> Strateginen toimintasuunnitelma 2019-2023

Last modified 29.10.2018