Rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla (199 800 €). Lisäksi STM tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla. STEAn (entinen RAY) myöntämät avustukset ovat  348 000 €.

Vuoden 2018 jäsenmaksut ovat:
perusjäsenmaksu 27 €, perhejäsenmaksu 17 € ja kannatusjäsenmaksu vähintään 350 €.

Yhdistys tekee yhteistyötä monien yritysten kanssa. Yritysten tuella järjestetään mm. luentotilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita. Yritysten kanssa laaditaan yhteistyöstä kirjallinen, yleiseurooppalaista EFPIA-koodia noudattava sopimus. Näin varmistetaan yhteistyön avoimuus ja läpinäkyvyys.

Alueellisen vertaistoiminnan toteuttamiseen haetaan yhdistyksille tarkoitettuja kaupunkien toiminta-avustuksia.

Last modified 20.6.2018