luminen maisema

Rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla 207 900 € sekä STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) vuodelle 2019 myönnetyillä avustuksilla (yhteensä 421 137 €), joita ovat yleisavustus 199 000 €, sopeutumisvalmennustoiminnan kohdennettu toiminta-avustus 54 972 €, vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kohdennettu avustus 94 165 € sekä TuPe – Tukea perheille -hankkeen avustus 73 000 €.

Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat: perusjäsenmaksu 27 €, perhejäsenmaksu 17 € ja kannatusjäsenmaksu 350 €.

Yhdistykselle on voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupahakemuksessa on määritelty kerättyjen varojen käyttötarkoitukseksi IBD:tä sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoiminta ja IBD-sairauksista tiedottaminen. Luvan numero on: RA/2017/1292

Yhdistys tekee yhteistyötä monien yritysten kanssa. Yritysten tuella järjestetään mm. luentotilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita. Yritysten kanssa laaditaan yhteistyöstä kirjallinen, yleiseurooppalaista EFPIA-koodia noudattava sopimus. Näin varmistetaan yhteistyön avoimuus ja läpinäkyvyys.

Alueellisen vertaistoiminnan toteuttamiseen haetaan yhdistyksille tarkoitettuja kaupunkien toiminta-avustuksia.