luminen maisema

Leikkaushoito

Crohnin tautia ei voida poistaa tai parantaa leikkauksella, sillä sairaus voi uusiutua leikkaussaumaan tai siirtyä uudelle alueelle. Tästä syystä kirurginen hoito on mahdollisimman suolta säästävää. Jos kyse on lapsesta, oikein ajoitetulla hoidolla voidaan saada lapsen kasvu nopeutumaan ja puberteettikehitys käyntiin ravitsemustilan parantuessa.

Leikkauksien syyt ja yleisyys

Crohnin taudin leikkauksen syynä on yleensä ahtauma tai tukos suolessa, märkäpaise tai vaikea tulehdus, jota ei lääkkeillä saada rauhoittumaan. Vaikea verenvuoto, suolen puhkeaminen tai fistelit voivat myös olla leikkauksen syynä, samoin jatkuva anemia, kipu ja aliravitsemus. Myös solumuutos eli syöpäriski voi johtaa leikkauspäätökseen.

Crohnin tautiin sairastuvista 25 % leikataan viiden vuoden kuluessa ja puolet leikataan 20 vuoden aikana. Leikatuista potilaista noin puolet joutuu uusintaleikkaukseen. Jotkut käyvät läpi useita leikkauksia ja uusintaleikkauksen riski kasvaa jokaisella leikkauskerralla.

Leikkauksien toteutus ja seuraukset

Mikäli potilas leikataan päivystystapauksena, ei aikaa valmistautumiseen juuri jää. Leikkaus onkin parempi tehdä suunnitellusti. Leikkauksesta toipumista edistää hyvä yleiskunto ja ravitsemustila. Tupakoinnin lopettamista pari viikkoa ennen leikkausta suositellaan, ja alkoholia tulisi käyttää vain kohtuullisesti.

Pieniä ahtaumia voidaan pallolaajentaa tähystyksen yhteydessä, jos ahtaumakohta on ohutsuolen loppupäässä. Muutoin suolen ahtaumakohta voidaan hoitaa typistämällä suolta ahtautuneesta kohdasta. Suoli leikataan poikki ahtauman molemmin puolin ja päät ommellaan yhteen. Toisena menetelmänä käytetään stricturoplastiaa. Siinä suolen ahtaaseen kohtaan tehdään pitkittäisviilto, joka ommellaan kiinni poikittain. Suoleen tulee näin ikään kuin pieni pussi. Pienempiä leikkauksia voidaan myös tehdä tähystysleikkauksina, jolloin toipuminen on tietysti helpompaa kuin avoleikkauksen jälkeen.

Ohutsuolta pyritään säästämään, koska se on tärkeä tekijä ravintoaineiden imeytymisessä. Jos ohutsuolta joudutaan leikkaamaan, poistetaan vain sairas kohta tervettä suolta säästäen. Paksusuolella on tärkeä merkitys nestetasapainon ylläpidossa eikä koko paksusuolen poistolle ole perusteita, jos osa suolesta on tervettä. Crohnin tauti on yleensä este J-pussin ja ohutsuoli-peräsuoliliitoksen tekemiselle. Joissain tapauksissa väliaikainen avanne voi tulla kyseeseen tulehduksen rauhoittamiseksi tai päivystysleikkauksen jälkeen. Vaikean peräsuolen Crohnin taudin kyseessä ollen voidaan joutua poistamaan koko peräsuoli ja tekemään pysyvä avanne. Lisätietoa avanteesta Finnilcon sivuilla >>

Fisteleitä voi syntyä suolesta vatsan tai pakaran iholle, suolen toiseen kohtaan tai johonkin sisäelimeen. Mikäli fisteliä ei saada lääkityksellä hoidettua, voidaan se hoitaa kirurgisesti. Fistelin kirurginen hoito riippuu aina sen sijainnista ja koosta. Absessi eli märkäpesäke syntyy yleensä fistelin yhteyteen ja se tyhjennetään tai poistetaan kirurgisesti.

Crohnin taudin vuoksi leikatuilla suurin riski on suolisauman pettäminen, tukos tai haavan tulehtuminen. Crohn-potilaille lääkehoidon jatko suunnitellaan yksilöllisesti. Ennen leikkausta atsatiopriinihoitoa saaneiden lääkitystä jatketaan yleensä myös leikkauksen jälkeen. Vaikeaa Crohnin tautia sairastaville joudutaan leikkauksen jälkeen antamaan erilaisia yhdistelmähoitoja.

Leikkauksen jälkeen potilas kannattaa vuoden kuluessa tähystää saumatilanteen tarkistamiseksi, koska taudilla on taipumus uusiutua juuri saumakohdissa. Jos ohutsuolta on poistettu runsaasti, erityisesti sen loppupäästä, siitä voi seurata rasvojen, sappihappojen ja B12-vitamiinin imeytymishäiriöitä. Sappihapot korvataan lääkkeillä, mutta rasvan lisäämisen tarve on kokeiltava itse. Liiallisesta rasvan käytöstä tulee rasvaripulia. B12-vitamiinin puute todetaan verikokeella ja sitä annetaan pistoksina 2–3 kuukauden välein.

Monet lykkäävät leikkaukseen menoa, koska leikkaus ja mahdollinen avanne pelottavat. Myöhemmin useimmat toteavat, että olisi pitänyt vain mennä rohkeasti jo paljon aikaisemmin. Lähes poikkeuksetta potilaat kokevat elämänlaatunsa parantuneen huomattavasti leikkauksen jälkeen.

<< Biologiset lääkkeet ja biosimilaaritKomplikaatiot ja liitännäissairaudet >>