luminen maisema

Toapasset

Syftet med ett Toapass är att låta personer som lider av tarmsjukdomar, endometrios, neurologiska sjukdomarna och tarm- eller annan cancer få omedelbar tillgång till närmaste toalett. Bland de besvärligaste sjukdomssymtomen ingår störningar i tarmfunktionen som tvingar patienten att uppsöka WC flera tiotals gånger under dagen. De drabbade är tvungna att försäkra sig om att det alltid finns en toalett i närheten: när behovet infinner sig finns det inte tid att börja leta.

Personer med Toapass kan t.ex. ges tillgång till inva-WC, personaltoaletter eller beviljas gratis inträde till en avgiftsbelagd WC. Avsikten är att vidga patienternas livsmiljö och förbättra deras livskvalitet. En Toapassdekal på allmänna toaletter kan även informera andra toabesökare om att en person som visar upp passet har en sjukdom som kräver snabb tillgång till en toalett.

Det är viktigt att veta att störningar i tarmfunktionen inte smittar.

Toapasset är en förmån för medlemmar i Crohn ja Colitis ry, Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry:n (endometriosföreningen), Colores ry (Finlands Kolorektalcancerförening), Finlands Neuroförbund och Cancerorganisationerna . Toapasset finns på baksidan av föreningens medlemskort och ges till varje person som ansluter sig som medlem i föreningen.

Toapasset finns också i mobilversion hos Crohn ja Colitis ry. Det kan hämtas på medlemssidorna. Kom därför ihåg att aktivera sidorna.

Vi har utarbetat informationsmaterial om Toapasset. Kontakta adressen info(a)ibd.fi för närmare upplysningar eller om du vill informera företag i ditt område om Toapasset.

Du hittar företagen, som har anmält sig som officiella toalettpassplatser här!

Ett enkelt och kostnadsfritt sätt att hjälpa

Allt fler handlare vill betjäna olika kundgrupper, t.ex. genom att erbjuda större parkeringsrutor för barnfamiljer, och även beakta grupper med särskilda behov med invalidparkering nära affären, rullstolsramper och inva-WC, för att gör det lättare för rörelsehindrade att besöka affärerna. Vår strävan är att affärsinnehavare, handelsmän och andra offentliga instanser jämställer patienter med IBD-sjukdomar med andra grupper som har särskilda behov och öppnar WC-dörren till innehavare av ett Toapass. Affärsidkare kan beställa dekalen ”Meillä käy Vessapassi” (Toapasset gäller hos oss) som de kan fästa på dörren. Dekalen anger att en innehavare av ett Toapass är välkommen att använda affärens toalett.

Anmäl ny toalettpassplats här

Aktivera medlemssidorna och mobil-Toapasset

Logga in på föreningens medlemssidor genom att klicka på ”Jäsensivuille” (till medlemssidorna), upptill på sidan www.ibd.fi. Vi har skickat aktiveringslänken till alla de personer i medlemsregistret som har meddelat sin e-postadress. När du har aktiverat länken kan du logga in. Via samma länk kan du dessutom uppdatera dina medlemsuppgifter. Kontakta info(a)ibd.fi om du inte fått ett aktiveringsmeddelande, eller om du har problem med att logga in.

Du kan ladda ner mobil-Toapasset i din telefon via medlemssidorna. Logga in på medlemssidorna via www.ibd.fi, och gå till ”Muokkaa omia tietoja” (ändra dina uppgifter). Gå till fliken ”Sähköinen jäsenkortti” (elektroniskt medlemskort) och klicka på ”Lataa sähköinen jäsenkortti sähköpostiisi” (ladda ner det elektroniska medlemskortet i din e-post). När du öppnar länken i e-posten i din smarttelefon sparas en genväg till Toapasset på hemskärmen.