Toapass ®

Vadå?

Toapasset gör det lättare att leva med störningar i tarmens eller urinblåsans funktion i samband med vissa sjukdomar. Dessa sjukdomar omfattar tarmsjukdomar, endometrios, PCOS, vulvodyni, tarmcancer, vissa neurologiska sjukdomar, prostatacancer, gynekologisk cancer, urinblåsecancer, neuroendokrina tumörer och scleroderma. Toapasset ger dig som har någon av dessa sjukdomar en bättre chans att omedelbart komma till närmaste toalett.

De besvärligaste symtomen vid dessa sjukdomar kan omfatta funktionsstörningar i tarmen eller urinblåsan, vilket kan leda till tiotals toalettbesök per dygn. Som patient måste man kanske alltid uppehålla sig i närheten av en toalett: när behovet slår till har man ingen tid att leta efter toa. Vissa patienter kan också ha stomi, och det kan vara lättare och behagligare att byta påse på egen hand i exempelvis en rymligare handikapptoalett.

Hur fungerar passet?

Man kan visa upp Toapasset för personalen på olika ställen, för att be få komma på toalett omedelbart. Du som har Toapasset med dig kan exempelvis komma in på handikapptoa, personaltoa eller kundtoa, även om du inte är kund. Toapasset gör på detta sätt att personer med dessa sjukdomar får ett mera fullgott liv, med högre livskvalitet.

Toapass-klistermärket i en offentlig toalett kan också tala om för andra toalettbesökare att den som har Toapass har en sjukdom som gör att Toapassinnehavaren bör snabbt komma in på toalett, exempelvis förbi kön.

Det är viktigt att notera att en funktionsstörning i tarmen eller urinblåsan inte smittar.

För vem?

Toapass är en medlemsförmån för medlemmar i Crohn ja Colitis rf, Gynekologinen potilasjärjestö Korento rf, Suomen suolistosyöpäyhdistys Colores rf, Finlands Neuroförbund, Cancerorganisationerna och Suomen sklerodermayhdistys. Man får Toapass om man blir medlem i någon av föreningarna ovan. Kom dock ihåg att Toapass inte ingår i medlemsförmånerna för varje medlemstyp hos alla föreningarna.

Toapasset finns också i mobilversion hos Crohn ja Colitis ry. Det kan hämtas på medlemssidorna. Kom därför ihåg att aktivera sidorna.

Via Cancerorganisationerna tillhandahålls Toapasset för medlemmar med tarmcancer, prostatacancer, neuroendokrina tumörer, urinblåsecancer och vissa typer av gynekologisk cancer. Organisationens medlemmar får sitt Toapass via en cancersköterska. Om du vill veta mer, fråga din förening.

Varför är Toapass bundet till medlemskap? Läs mera på finska >>

Bli en del av Toapassverksamheten!

För företag >>
Företag och föreningar kan anmäla sig här! >>
Redan anslutna företag hittar du här >>
Om du vill rekrytera nya företag till Toapassverksamheten, läs mera här >>

Frågor?

Du som är medlem ska kontakta din förening.
Företag kan mejla oss på vessapassi(a)ibd.fi.

Registrerat varumärke ®

Crohn ja Colitis rf har registrerat Toapass som sitt varumärke. Ett varumärke är ett kännetecken som används för att skilja varor och tjänster från andra företags motsvarande varor och tjänster.  Ett varumärke ger innehavaren rätt att förbjuda andra att använda ett likadant märke, eller ett märke som medför risk för förväxling, för varor eller tjänster av liknande slag. Varumärken beviljas av Patent- och registerstyrelsen.

Vessapassi >>
Toilet card >>